fbpx Prague Pride

FAST TRACK CITIES

Kvůli nečinnosti koordinační pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS se v roce 2019 řešení situace HIV v Praze ujalo přímo vedení hlavního města. Většina záchytů HIV se v současnosti odehrává právě na území metropole. 

 

Magistrátní pracovní skupina pro prevenci HIV/AIDS v roce 2019 vypracovala městský akční plán pro naplňování Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018 – 2022. Jako jedno z doporučení akčního plánu bylo uvedeno přistoupení Prahy k iniciativě Fast-Track Cities. 

Praha se stala členem Fast-Track Cities 5. prosince 2019. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, a Bertrand Audoin z organizace International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), jež stála u zrodu Fast-Track Cities.

  

 K 16011

 

Spolek Prague Pride přispěl k přistoupení Prahy k Fast-Track Cities tím, že zprostředkoval jednání zástupce iniciativy s vedením měst a s ostatními hlavními subjekty působícími v Praze v oblasti HIV (zejména se jednalo o neziskové organizace, ale i lékaře a zaměstnance státních institucí fungujících v oblasti HIV). 

 

Co je iniciativa Fast-Track Cities

Iniciativa „Fast-Track Cities: ukončení epidemie AIDS“ vznikla podpisem Pařížské deklarace v roce 2014. U jejího vzniku stály International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC; Mezinárodní asociace poskytovatelů péče v oblasti AIDS), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS; Program OSN pro boj proti HIV/AIDS), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat; Program OSN pro lidská sídla) a město Paříž. 

Smyslem sítě Fast-Track Cities je sdružovat světové metropole, které se potýkají s šířením HIV/AIDS, a umožňovat vzájemné sdílení zkušeností, dat a úspěšných strategií. V současné době je do sítě Fast-Track Cities zapojeno přes 300 měst ze všech kontinentů kromě Antarktidy.

 

Města sdružená ve Fast-Track Cities usilují o cíl 90-90-90 stanovený UNAIDS:

  • Alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací)
  • Alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný)
  • Alespoň 90 % osob žijících s HIV bude díky pravidelnému užívání léků a sledování mít potlačenou tzv. virovou nálož (množství kopií viru HIV v krvi) na laboratorně nedetekovatelnou úroveň. To v praxi při řádném dodržování léčby zabraňuje sexuálnímu přenosu infekce HIV z infikované osoby na HIV negativní osobu (cíl léčebný a preventivní).

Pařížská deklarace navíc stanoví jako další pilíře činnosti boj proti diskriminaci a stigmatizaci HIV pozitivních lidí. Bez odstranění diskriminace a stigmatizace nelze cílů 90-90-90 dosáhnout.

Pařížská deklarace navíc předpokládá spolupráci města (tzn. komunálních politiků a úředníků), odborníků ve zdravotnictví, ale i neziskových organizací fungujících ve městech.

 

Co Praze iniciativa Fast-Track Cities přinese

Připojení k mezinárodní iniciativě Praze potenciálně zpřístupní specifické finanční zdroje pro nestátní neziskové organizace a další organizace působící na území Prahy v boji s HIV. 

Usnadní networking s regionálními lídry, kteří místním odborníkům na základě vytvořeného partnerství s ostatními městy předají své know-how v rámci nejrůznějších workshopů či dalších aktivit mezi partnerskými městy. S ohledem na geografickou blízkost se nabízí výměna zkušeností např. s Vídní a Berlínem, které jsou stejně jako Praha častým cílem tzv. sexuálních turistů. 

V případě hlavního města Prahy se předpokládá přijetí souboru opatření zajišťujících zejména trvalý přístup ke kvalitnímu testování, eliminaci stigmatizace a diskriminace spojené s HIV, úzkou spolupráci s komunitami, ohroženými skupinami i s orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotnickými zařízeními a policií. Umožní to zacílit omezené finanční a lidské zdroje k efektivním a vyzkoušeným aktivitám vedoucím k potlačení infekce HIV. S tím souvisí likvidace strachu z testování HIV a také omezení stigmatizace a diskriminace HIV pozitivních občanů.

PARTNEŘI

IAPAC
Hl. m. Praha
ČSAP
Queer Geography

CO DĚLÁME

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2024 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.
Image
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Site - User session
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Hotjar
OK
Odmítnout