fbpx Prague Pride

PORADENSTVÍ V LGBT+ KOMUNITNÍM CENTRU

Nabízíme bezplatnou a anonymní konzultaci pro LGBT+ lidi a jejich blízké. Věnujeme se tématům přímo spojeným se životem LGBT+ lidí, jako jsou coming out nebo genderová identita, probrat s námi ale můžete i témata menšinového stresu, která se na život LGBT+ osob často vážou. Konzultace jsou pro lidi od 18 let a konají se na adrese LGBT+ Komunitního centra, Železná 18, Praha 1. 

Poradenství pro LGBT+ lidi a jejich blízké 

Denně překonáváme překážky a LGBT+ lidé jich mají v cestě mnohdy více než většinová společnost. Otevíráme proto v LGBT+ komunitním centru službu konzultací, které umožní nejen sdílet pocity, ale také najít adekvátní pomoc. Službu poskytujeme zdarma a pomáháme nejen LGBT+ lidem, ale také jejich blízkým.

V rámci konzultací nabízíme bezpečné a respektující prostředí bez předsudků a hodnocení. Je anonymní a naši pracovníci*e zachovávají mlčenlivost. Reagujeme na skutečnost, že LGBT+ lidé mají mnohdy komplikovaný přístup ke službám, protože narážejí na předsudky a odmítání, se kterým se většinová společnost nesetkává.

Nejste v tom sami*y a nejste na to sami*y.

 

Jak to funguje?

Využít konzultaci v LGBT+ komunitním centru je jednoduché:

 1. Nejprve vyplníte formulář, ve kterém nám o sobě řeknete pár věcí,
 2. a pak si zarezervujete termín osobní konzultace (odkaz na rezervaci získáte při vyplnění formuláře).

Sezení probíhají ob 14 dní v pátek mezi 14. a 18. hodinou. Jsou vždy individuální a jedna konzultace trvá 50 minut. Na prvním setkání s vámi uzavřeme poradenský kontrakt a požádáme vás, abyste dodrželi*y rámec a pravidla služby (Pravidla najdete níže). Protože se nejedná o dlouhodobou terapeutickou službu, je počet setkání omezen na čtyři. Ve speciálních případech se ale můžeme vidět víckrát. Základní poradenství nabízíme i v angličtině, abychom dokázali pomoc rozšířit i o okruh cizinců žijících v ČR. Služby poradenství jsou určeny pro lidi ve věku 18 let a starší.

 

S kým poradenské konzultace probíhají

Poradenské konzultace probíhají s Danielou Všetečkovou nebo Jolanou Hoškovou, které jsou obě součástí týmu komunitního centra. U poradenství mohou být přítomni*y také praktikanti a praktikantky. 

 

Daniela Všetečková vystudovala sociální práci na Evangelické teologické fakultě UK. Působí jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Kromě toho se jako komunitní koordinátorka věnuje chodu LGBT+ Komunitního centra, především otevřeným čtvrtkům.

 

Jolana Hošková je doktorandkou FHS UK, kde zároveň vyučuje. Ve své práci se zaměřuje na tělesnou autonomii queer lidí a na reprodukční práva. V LGBT+ Komunitním centru se podílí na tvorbě programu a vede sekciQueer help & support. 

Co nabízíme? 

Poskytujeme podporu pro LGBT+ lidi a jejich blízké. Věnujeme se různým tématům, ale obecně nabízíme

 • Relevantní informace
 • Zprostředkování kontaktů s návaznými službami 
 • Poskytnutí podpory v krizi
 • Prostor pro sdílení a nesoudící prostředí 

Co v rámci Poradenství neposkytujeme:

 • Individuální / skupinovou terapii
 • Odbornou psychologickou / psychiatrickou péči

Témata, kterým se můžeme věnovat

Víme, jakým znevýhodněním čelí LGBT+ lidé, proto témata rozdělujeme do dvou okruhů. První se týká přímo života LGBT+ osob, druhý se zaměřuje na životní situace, kterým mohou LGBT+ lidé čelit kvůli své odlišnosti od většinové společnosti.

LGBT+ život

 • Vnitřní i vnější coming out
 • Coming out blízké osoby
 • Genderová identita a exprese
 • Vztahy v rodině a ve školním prostředí
 • Partnerské vztahy
 • Bezpečný sex (prevence STD, otázka těhotenství)

Menšinový stres a rizikové situace

 • Duševní zdraví
 • Poruchy příjmu potravy
 • Domácí a partnerské násilí
 • Sexuální násilí
 • Sebepoškozování
 • Problémy ve škole
 • Předsudečné chování institucí, úřadů

Naše hodnoty

Chceme vytvořit bezpečné prostředí založené na nehodnocení a respektu k individualitě. Ke každému člověku přistupujeme bez předsudků za zachování anonymity a mlčenlivosti. Klientstvo netlačíme do rozhodnutí, ale podporujeme ho v samostatnosti. S klienty*kami pracujeme partnersky s maximální možnou mírou profesionality.

Profesionálně se vztahujeme i k ostatním členům*kám týmu a spolupracujícím organizacím. Snažíme se vytvářet hustou síť partnerských služeb, v rámci které můžeme poskytovat ještě větší podporu.

Uvědomujeme si, že existují různé společenské identity, které se paralelně překrývají, a tím pádem vytvářejí znevýhodnění na více úrovních. Vznikají tak nová specifika poradenské práce, ale zároveň se otevírají nové cesty, jak danou situaci řešit. 

K naší práci přistupujeme se samozřejmou úctou k sexuální, genderové a vztahové diverzitě (GSDR). Jsme si vědomi*y neustálého vývoje v této oblasti a jsme ochotni*y se učit, naslouchat a být součástí této neustále, bohaté a obohacující evoluce identit a lidských příběhů.  

Pravidla konzultací v LGBT+ komunitním centru

Stejně jako ostatní poradny i my máme pravidla, která je potřeba dodržet, aby naše společná práce měla výsledky. Než se přihlásíte na konzultaci, pročtěte si, prosím, seznam pravidel. Upozorňujeme, že v rámci poradenství neposkytujeme finanční pomoc a při nedodržení pravidel si nárokujeme možnost odstoupit od poradenského kontraktu a službu ukončit. Vyhrazujeme si i právo rozhodnout, kdo je a není cílovou skupinou poradenství. V rámci rozvoje služby vedeme interní statistiky a vždy se snažíme jednat ve prospěch klientstva.

 • Poradenství v LGBT+ komunitním centru je zdarma a máte možnost vystupovat anonymně.
 • Termín konzultace se domlouvá předem skrze formulář.
 • Tím, že poradenství využijete, uzavíráte ústní dohodu o poradenské pomoci.
 • Spolupráci můžete kdykoliv ukončit.
 • Standardní délka individuální konzultace je 50 minut.
 • LGBT+ komunitní centrum poskytující poradenství může odmítnout nebo ukončit spolupráci , pokud není schopno v dané problematice pomoci, nebo se témata netýkají zaměření práce na LGBT+ komunitu. Centrum doporučí lépe vyhovující službu.
 • Poradenstvi je pro osoby ve věku minimálně 18 let.
 • Pokud se nemůžete dostavit na předem domluvenou schůzku, dejte vědět prostřednictvím e-mailu: daniela.vseteckova@praguepride.cz
 • Dodržujeme GDPR.

 

 

Image

CO DĚLÁME

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2024 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Site - User session
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Hotjar
OK
Odmítnout